Hent PRINTVENLIG version

Jesper Pandorff

Side 1 af 1


Cand. jur. & økonom

 

CV - Curriculum vitae (delvist og forkortet) 2023: Jesper Sejer Pandorff


Ansættelser:
2014 - 2022Ekstern aftagercensor (JURA-uddannelsen: Bachelor og kandidat) - Aarhus Universitet (AU) samt Københavns Universitet (KU), Aalborg Universitet (AAU) og Syddansk Universitet (SDU).

2008 - 2014Ekstern aftagercensor (HD-censorkorpset) - CBS, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og AU - BBS, School of Business and Social Sciences (Handelshøjskolen) samt Aalborg Universitet (AAU), Handels- og Ingeniør Højskolen (HIH), Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitet (RUC).

2002 - 2014Ekstern aftagercensor (VTU-censorkorpset) - CBS, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen og AU - BBS, School of Business and Social Sciences (Handelshøjskolen) samt Aalborg Universitet (AAU), Handels- og Ingeniør Højskolen (HIH), Syddansk Universitet (SDU), Roskilde Universitet (RUC) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

2000 - 2014Ekstern aftagercensor (VTU-censorkorpset) - AU - BBS, School of Business and Social Sciences (ASB - Handelshøjskolen, Aarhus Universitet).

1999 - 2002Produktionsmedarbejder og personalekoordinator samt bestyrelsesmedlem - Outline Vinduer A/S (Them).
1996 - 1999Direktør - CD-Care (Silkeborg).
1992 - 1993Troubleshooter (embedsmand) samt bestyrelsestilforordnet og bestyrelsesmedlem - Direktoratet for Handel og Industri, Grønlands Hjemmestyre (Nuuk).
1988 - 2018Virksomhedsrådgiver - Lexpan Management (Silkeborg).
1987 - 1988Finansieringskonsulent - BRF / Byggeriets Realkreditfond (Lyngby).
1984 - 1987Fuldmægtig, erhvervsrådgiver - Den Danske Bank af 1871 Aktieselskab (København).

1976 - 1982Studiearbejde - Kjøbenhavns Handelsbank A/S (København), Sparekassen SDS (København), Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (København) samt Statsskattedirektoratet (Birkerød).

Uddannelse:

1983 - 2014Betydelig videre- og efteruddannelse primært inden for fagområderne jura og økonomi.
1980 - 1980Studieophold i USA (byerne New York og Washington samt Boston).
1976 - 1983Cand. jur. (Københavns Universitet, januar måned 1983) samt læst økonomi ved Københavns Universitet.
1973 - 1976Student, matematisk fysisk (Birkerød Statsskole).
1970 - 1973Realist (Bistrupskolen, Birkerød).
1963 - 19701. - 7. klasse (Bistrupskolen, Birkerød).

Sprogkundskaber:

Dansk perfekt, engelsk og tysk på konversationsniveau samt delvis fransk.

Militær:

Værnepligten er aftjent frivilligt såvel felt- som vagtmæssigt ved Den Kongelige Livgarde i perioden marts til december 1983. I samme tidsrum har jeg inden for forsvaret blandt andet tilegnet teoretiske samt praktiske fører- og lederegenskaber. Genindkaldelse har fundet sted. Sidenhen overført til reserven (rådighedspligt) hvorfor genindkaldelse ikke mere kan forventes.

Personlige oplysninger:

Jeg er dansk statsborger (dansk indfødsret) og født den 6. januar 1956. Fastboende i Silkeborg siden 1994. Jeg er naturligvis på ingen måde straffet i hverken Danmark eller udlandet (anmærkningsfri straffeattest). Endvidere kørekort (1974) til bil (B) og motorcykel (A) samt andet. Ikke ryger (har aldrig røget tobak eller indtaget narkotiske stoffer) samt ingen sygdomme af betydning (jævnfør dog http: www.jp-dltx.dk). Pænt helbred fysisk og mentalt samt ekstremt godt rustet til livet og fremtiden.

Gunilshøjvej 196. DK 8600 Silkeborg - Mobil: DK (+45) 40 68 64 54  

(E-post: jesper@pandorff.dk)